O nas

Fundacja powstała w kwietniu 2016 roku – Fundacja „Naprzód” – za główny cel stawia sobie stworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy różnymi środowiskami polskiej lewicy. Pragniemy aby w dyskusji na temat przyszłości słyszalny był głos środowisk znajdujących się na lewo od socjaldemokracji.
W swych działaniach koncentrujemy się na upowszechnianiu ideałów socjalizmu i demokracji oraz na walce z neoliberalizmem, militaryzmem, rasizmem, patriarchatem i homofobią.
Nasze inicjatywy mają zarówno charakter polityczny, jak i badawczy. Naszym długofalowym celem jest budowa silnej organizacji o charakterze doradczym dla organizacji środowisk lewicy socjalistycznej.
Na poziomie krajowym nie jesteśmy powiązani z żadną partią polityczną. Jesteśmy zainteresowani współpracą ze środowiskami radykalnej lewicy działającej w ramach istniejących partii politycznych, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.
Dużą wagę przywiązujemy do współpracy międzynarodowej, dlatego staramy się aby podejmowane przez nas działania korespondowały z inicjatywami naszych zagranicznych partnerów.
Fundacja „Naprzód” jest członkiem-obserwatorem Europejskiej Sieci na Rzecz Alternatywnego Myślenia i Dialogu Politycznego – transform! Za najbliższą nam siłę polityczną na szczeblu europejskim uważamy Partię Europejskiej Lewicy.

Dodaj komentarz