KONFERENCJA „AUTORYTARYZM I NACJONALIZM W EUROPIE”

Fundacja “Naprzód” w ramach swojej statutowej działalności planuje cykliczne organizowania konferencji, seminariów i warsztatów. Dołożymy wszelkich starań aby dwukrotnie w ciągu roku na wiosnę i jesienią odbywały się konferencje tematyczne oraz mniejsze spotkania seminaryjne i warsztatowe.

Pierwszą zorganizowaną przez nas – przy współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg w Polsce – konferencją była:

KONFERENCJA „AUTORYTARYZM I NACJONALIZM W EUROPIE”

W dniu 5 listopada 2016 roku, obyła się pierwsza konferencja zorganizowana przez naszą Fundację. Konferencja była poświęcona tematowi „Autorytaryzmu i nacjonalizmu w Europie”.

Unia Europejska i jej kraje członkowskie przechodzą poważny kryzys. Krach finansowy mający miejsce w 2008 roku ma długotrwały wpływ na gospodarki europejskie. Recesja gospodarcza oraz rosnące w wielu krajach bezrobocie, ubóstwo i nierówności społeczne doprowadziły do sytuacji w której miliony obywateli Europy żyje w warunkach niepewności o swoje jutro. Pogarszające się warunki egzystencjalne i coraz większa elastyczność zatrudnienia stają się zmorą wielu obywateli. Rządy wdrażają pogarszające warunki życia wielu społeczeństw programy oszczędnościowe. Najbardziej dotkliwe są one dla najbiedniejszych i najsłabszych w społeczeństwie.

Sytuacja ta doprowadziła do wzrostu niezadowolenia społecznego i braku zaufania do elit politycznych. Często zjawisku temu towarzyszy spadek poparcia dla przechodzących kryzys podzielonych ugrupowań lewicy. Beneficjentami tego stanu rzeczy są m.in. nacjonaliści i inne środowiska skrajnej prawicy. Rządząca prawica coraz mniej obawia się sięgania do autorytarnych metod rządzenia. Wyniki referendum w sprawie Brexitu dały wielu środowiskom podstawy do kwestionowania dotychczasowego kształtu Unii Europejskiej i pożywkę dla środowisk nacjonalistycznych i skrajnie prawicowych w całej Europie.

W Europie Środkowo-Wschodniej, w krajach takich jak Polska i Węgry, zwyciężyły kwestionujące wcześniejsze przemiany ugrupowania prawicowe. Atakom na nieprzychylne zmianom organy władzy państwowej towarzyszą informacje o podejmowanej przez partie rządzące współpracy ze środowiskami skrajnej prawicy.  W dyskursie publicznym coraz częściej pojawiają się wypowiedzi rasistowskie i islamofobiczne. Szczególnie to jest widoczne w wypowiedziach dotyczących uchodźców oraz praw kobiet i mniejszości seksualnych. “Skręt w prawo” widoczny jest również poza Europą Środkowo-Wschodnią. Le Pen odnosi sukcesy we Francji, Hofer w Austrii, rasistowskie ataki i wzrost nacjonalizmu mają miejsce w Anglii, skrajna prawica umacnia się również w krajach takich jak Niemcy. Europa boryka się z podobnymi problemami, niemalże wszystkie kraje stoją przed takimi samymi wyzwaniami. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć, że Unia Europejska dołożyła swoją cegiełkę do zaistniałej sytuacji. Najlepszym tego przykładem było ignorowanie głosu obywateli podczas wdrażania drakońskich reform w Grecji, czy brak programów wsparcia dla uchodźców.

W konferencji wzięło udział ponad 50 uczestników. Wśród prelegentów znalazły się zarówno osoby z Polski jak i zagranicy (Litwa, Niemcy, Słowacja, Węgry, Wielka Brytania). Konferencja składała się z trzech sesji (neoliberalizm i autorytaryzm w Europie, wzrost znaczenia skrajnej prawicy, przeciwdziałanie tendencjom autorytarnym i umacnianie skrajnej prawicy w Europie).

Konferencja była organizowana przy współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg w Polsce.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Europejskiej Sieci na Rzecz Dialogu i Alternatywnego Myślenia – TRANSFORM!

Organizatorzy planują wydanie broszury z niektórymi referatami z konferencji.

Dodaj komentarz