O transform

Europejska sieć na rzecz alternatywnego myślenia i dialogu politycznego
Sieć zrzesza 29 organizacji z 19 krajów Europy. Organizacje członkowskie transform! europe są organizacjami zajmującymi się edukacją polityczną i działalnością analityczną. transform! europe jest organizacją partnerską Europejskiej Partii Lewicy.
Członkowie sieci transform! koordynują swoją działalność naukowo-edukacyjną,  współpracując ze sobą organizują imprezy o charakterze teoretyczno-edukacyjnym, inicjują dyskusje na tematy najważniejsze dla demokratycznej lewicy europejskiej i nie tylko, współpracują nad publikacjami i materiałami edukacyjnymi oraz dążą do dialogu międzykontynentalnego lewicy koncentrując się na jej instytucjach naukowych i oświatowych.

Dodaj komentarz