Nasze Argumenty nr 3 (5) 2020

Oblicza pandemii

Czytaj on-line

Read on-line


Pobierz plik PDF

Download PDF

Spis treści / Contents

Jan Toporowski Rachunek za pandemię. Europa przed wyzwaniem fiskalnym str. 7
Gavin Rae Polska w obliczu kryzysu COVID-19 str. 19
Łukasz Komuda Zmienne i stałe okoliczności kryzysów str. 29
John Ross Zakłamywanie rzeczywistości skończy się katastrofą str. 35
Michael Roberts Życie czy przeżycie? str. 41
Urszula T. Kuczyńska Kryzys na święty nigdy str. 53
Sylwia Krakowska Pandemia, paragrafy i prawa człowieka str. 57
Adriana Bartnik Mobbing, wyzysk, prześladowanie i jego legitymizacja w czasach covidu str. 65
Informacja Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na temat wynagradzania pracowników ochrony zdrowia w okresie pandemii str. 75
Wywiady
Koronawirus z brytyjskiej perspektywy str. 83
O służbie zdrowia w okresie pandemii i nie tylko str. 87
Relacje
Z życia Społecznego Forum Wymiany Myśli str. 91