Głos Naprzodu

„Nasze Argumenty” to kwartalnik wydawany przez Fundację „Naprzód”, organizację, której celem jest inicjowanie dialogu pomiędzy różnymi środowiskami lewicy oraz dbałość o to aby socjalistyczne elementy programowe były obecne w dyskursie politycznym. Fundacja „Naprzód” należy do Europejskiej Sieci na Rzecz Alternatywnego Myślenia i Dialogu Politycznego – transform!europe – organizacji stanowiącej zaplecze eksperckie dla Europejskiej Partii Lewicy. Dlatego też, dużą rolę przywiązujemy do prezentowania nie tylko naszych opinii, ale również do prezentowania stanowisk naszych organizacji partnerskich.

Do tej pory ukazały się następujące wydania czasopisma:

nr 1/2019

nr 2/2019

nr 1 (3) 2020

nr 2 (4) 2020