Ludzie

 Zarząd i Zespół:

Gavin Rae – prezes

Uzyskał tytuł doktora socjologii na London South Bank University. Od przeszło trzech dekad zaangażowany w działalność polityczną różnych grup polskiej i brytyjskiej lewicy. Uczestnik wielu kampanii politycznych, aktywny w wielu akcjach m.in. ruchu anywojennego. Mieszka w Warszawie, gdzie wykłada socjologię w jednej ze szkół wyższych. Autor wielu publikacji na temat sytuacji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Współzałożyciel Fundacji Naprzód.

Sylwia Garart – sekretarz

Absolwentka historii i teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2009 roku związana z działalnością pozarządową. Działaczka społeczna i lewicowa. W swojej pracy zajmowała się prawami kobiet, mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz ekonomią społeczną. W latach 2009-2010 współtworzyła Centrum Społeczne Młodych Socjalistów w Olsztynie. Przewodnicząca komisji Dialogu Kultur przy Towarzystwie Naukowym Wojciecha Kętrzyńskiego. Od 2011 prezes fundacji Forum Dialogu Publicznego. Współzałożycielka Fundacji Naprzód.

Czesław Kulesza członek zarządu

Doradca polityczny, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad dwudziestu lat związany z Polską Partią Socjalistyczną, pełnił w niej m.in. funkcję przewodniczącego organizacji młodzieżowej oraz wiceprzewodniczącego Rady Naczelnej. Pracował i działał w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych (gdzie pełnił m.in. funkcję radcy-koordynatora w Zespole ds. Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej) oraz w lewicowych organizacjach pozarządowych. Jeden z inicjatorów powołania Komitetu na Rzecz Bezpłatnej Edukacji i Komitetu Obrony Majątku Narodowego. Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Ruch Społeczny Praca-Pokój-Sprawiedliwość”. Współzałożyciel Fundacji Naprzód.

Rada Programowa Fundacji:

Agata Czarnacka – lewicowa publicystka, działaczka feministyczna.

August Grabski – działacz lewicowy, adiunkt w Żydowskim Instytucie Historycznym.

Anna Grodzka – socjalistka, działaczka na rzecz równouprawnienia, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczeństwo Fair.

Jerzy Kochan – profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, prezes Stowarzyszenia Marksistów Polskich.

David Ost – profesor nauk politycznych Hobart and William Smith Colleges

Agata Pyzik – dziennikarka i krytyczka literacka współpracująca m.in. z The Guardian i „The Wire”.

Jolanta Supińska profesor w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Ryszard Szarfenberg – profesor w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Jacek Tittenbrun – profesor socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – z wielkim żalem zawiadamiamy o śmierci w dniu 12 kwietnia 2018 roku

Przemysław Wielgosz dziennikarz i publicysta, redaktor naczelny Lemonde Diplomatique Edycja Polska.