Społeczne Forum Wymiany Myśli

Społeczne Forum Wymiany Myśli – powstałe pod koniec 2016 roku – z inicjatywy dolnośląskiej struktury WZZ “Walka”, Fundacji “Naprzód” i Fundacji “Stop Wykluczeniu i Degradacji Planety” – Społeczne Forum Wymiany Myśli jest cyklicznym klubem dyskusyjnym.

SFWM będzie otwartym forum wymiany myśli środowisk lewicy. Reprezentującym organizacje socjalistyczne, które są otwarte na współpracę i dialog z innymi siłami lewicy.

Forum jest niezależne od partii politycznych miejscem wymiany opinii środowisk lewicy na temat bieżących problemów ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Niezwykle istotne jest dla nas, aby środowiska pracownicze, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej i inni, których głos dotychczas był ignorowany miały możliwość wzięcia udziału w dyskusjach na temat otaczającej ich rzeczywistości. SFWM realizuje swoje cele we współpracy z partnerami medialnymi redakcjami portali “Opinia Bieżąca”, strajk.eu oraz lewica.pl.

W styczniu 2018 r. SFWM zakończyło swoją współpracę z WZZ “Walka”. Nie oznacza to rezygnacji z zaangażowania w sprawy pracownicze. Nadal chcemy wspierać ruch zawodowy.

Społeczne Forum Wymiany Myśli prowadzi działalność na terenie Wrocławia, Warszawa i Bydgoszcz. Nasza działalność spotyka się ze sporym zainteresowaniem i wkrótce pojawią się nowe miejsca, w których będziemy organizować spotkania.

Warszawskie Forum Wymiany myśli jest tworzone przez Fundację “Naprzód”.

Serdecznie zapraszamy do współpracy – kontakt@fundacja-naprzod.pl

facebookowe strony SFWM:

Facebook ogólnopolski

Facebook Bydgoszcz

Facebook Warszawa