II Nabór wniosków w ramach Funduszu Solidarności i Współpracy ”Aktywni Naprzód” stworzonego przez Fundację „Naprzód” i transform!europe

  1. Wysokość dotacji i zasady ich pozyskiwania pozostają takie same jak w roku 2021.
  2. Preferowane będą projekty, które mogą zostać zakończone do końca roku 2022.
  3. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, związki zawodowe, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.
  4. Preferowane będą projekty zbieżne z celami statutowymi Fundacji „Naprzód”.
  5. W roku 2022 projekty dotyczące tematyki pokoju oraz solidarności z uchodźcami będą traktowane preferencyjnie.
  6. Wnioski należy składać do 30 czerwca br.
  7. Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta w przeciągu miesiąca od terminu zakończenia naboru.