Wspólność

 • nr_7

Spis trreści

 •  Anna Grodzka Wspólnota dla demokracji, demokracja dla wspólnoty str. 7
 • Theodora Kotsaka Rola państwa w procesie przemian. W kierunku wspólnej gospodarki – nowe wyzwania dla Lewicy str. 13
 • Michael Bauwans, Vasilis Kostakis, Alex Pazatis Ku społeczeństwu dóbr wspólnych str. 23
 • Dario Azzelini Dobro wspólne i konflikt str. 33
 • Pierre Dartot, Christian Laval Wspólność  esej o rewolucji XXI wieku str. 37
 • Iwona Lewandowska Aktywność i współodpowiedzialność międzynarodowych ruchów spółdzielczych oraz ich znaczenie w ochronie środowiska str. 43
 • Katarzyna Duda Sytuacja i rola usług publicznych w życiu społeczno-gospodarczym str. 51
 • Małgorzata Kulbaczewska-Figat By zdrowie było prawem człowieka str. 59
 • Anna Grodzka Media a świadomość systemu, w jakim żyjemy – wizja zmiany str. 65
 • Krzysztof Żwirblis Sztuka na rzecz wspólnoty – refleksje i przykłady własnego str. 73
 • Radosław Czarnecki Wspólnota a własność intelektualna str. 81
 • Bartek Dominiak Miasto inteligentne. Technologiczny slogan czy realna zmiana? str. 89
 • Joanna Miśkiewicz Wspólno(towo)ść jako broń przeciwko wykluczeniu transportowemu str. 95
  Wywiady
 • Rozważania o wspólności – wywiad z prof. Riccardo Petrellą str. 103
 • O własności społecznej i spółdzielniach socjalnych – wywiad z Cezarym Miżejewskim str. 109

Czytaj on-line

Pobierz plik pdf