Oblicza pandemii

 • nr_5

Spis treści

 • Jan Toporowski Rachunek za pandemię. Europa przed wyzwaniem fiskalnym str. 7
 • Gavin Rae Polska w obliczu kryzysu COVID-19 str. 19
 • Łukasz Komuda Zmienne i stałe okoliczności kryzysów str. 29
 • John Ross Zakłamywanie rzeczywistości skończy się katastrofą str. 35
 • Michael Roberts Życie czy przeżycie? str. 41
 • Urszula T. Kuczyńska Kryzys na święty nigdy str. 53
 • Sylwia Krakowska Pandemia, paragrafy i prawa człowieka str. 57
 • Adriana Bartnik Mobbing, wyzysk, prześladowanie i jego legitymizacja w czasach covidu str. 65
 • Informacja Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na temat wynagradzania pracowników ochrony zdrowia w okresie pandemii str. 75
  Wywiady
 • Koronawirus z brytyjskiej perspektywy str. 83
 • O służbie zdrowia w okresie pandemii i nie tylko str. 87
  Relacje
 • Z życia Społecznego Forum Wymiany Myśli str. 91

Czytaj on-line

Pobierz plik pdf