Transform!Europe jest siecią organizacji działających w dziedzinie edukacji politycznej i analizy krytycznej rzeczywistości społeczno-politycznej. Fundacja jest organizacją stowarzyszoną z Europejską Partią Lewicy.

Sieć została powołana podczas Światowego Forum Społecznego w Porto Alegre (2001) przez niewielką grupę intelektualistów z sześciu różnych krajów europejskich. Reprezentujący ośrodki badawcze, stowarzyszenia i czasopisma – członkowie założyciele Sieci – postanowili koordynować swoje prace badawcze i działania o charakterze szkoleniowym. Dziś TRANSFORM! składa się z 29 organizacji członkowskich (w tym członków-obserwatorów) z 21 krajów.

Pracą TRANSFORM-u kieruje ośmioosobowy Zarząd. Siedzibą Sieci jest Wiedeń. Organizacja posiada stronę internetową w kilku językach, przygotowuje raporty, analizy i dokumenty, które stanowią podstawę do dalszych dyskusji. Dużo miejsca poświęca się tematyce integracji europejskiej.