• sytuacja_kobiet

Spis treści

  • Agata Czarnacka Prawa reprodukcyjne i nie tylko - Pol(s)ka 2021 str. 5
  • Anna Grodzka O nową rzeczywistość polityczną Polski. Kontekst polityczny Strajku Kobiet str. 17
  • Małgorzata Jonczy-Adamska O roli, jaką polski system edukacji odgrywa w kształtowaniu się ról społecznych i pozycji płci str. 31
  • Joanna Miśkiewicz O sytuacji kobiet na rynku pracy i utrudnionym prawie do zrzeszania się str. 45
  • Urszula Nowakowska, Andrzej Dominiczak Przemoc wobec kobiet w Polsce str. 55
  • Ewa Majewska Feministyczna teoria i praktyka. Dialektyka Strajku Kobiet 2020 i prognozy na przyszłość str. 65
  • Odzyskać prawo do samostanowienia str. 75

Czytaj on-line

Pobierz plik pdf